Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
请问补贴是不需要纳税的吗?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
请问哪些因素决定我拿多少钱?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
该津贴是否要纳税?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
我能拿到什么福利?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
这个津贴是否影响其他福利?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
我能否申诉反对某个决定?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
如果情况有所改变我该如何做?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras