Tjeckiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
L'indennità è esente da tasse?
Musím platit daně z dávek?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Il sussidio è tassabile?
Je podpora zdanitelná?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quali benefici riceverò?
Jakou podporu dostanu?
Fråga vilka förmåner du får
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso fare ricorso contro una decisione?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras