Thailändska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
L'indennità è esente da tasse?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Il sussidio è tassabile?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quali benefici riceverò?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Fråga vilka förmåner du får
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso fare ricorso contro una decisione?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Fråga om du kan överklaga beslutet
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras