Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
L'indennità è esente da tasse?
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Il sussidio è tassabile?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quali benefici riceverò?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras