Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
L'indennità è esente da tasse?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Il sussidio è tassabile?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quali benefici riceverò?
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso fare ricorso contro una decisione?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras