Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras