Nederländska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras