Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras