Ungerska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Adómentesek a juttatások?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Adóköteles a támogatás?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras