Turkiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Tazminat vergiye tabi mi?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Hangi yardımları alacağım?
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras