Tjeckiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Musím platit daně z dávek?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Je podpora zdanitelná?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakou podporu dostanu?
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras