Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras