Danska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er understøttelsen skattefri?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras