Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Est-ce que les allocations sont imposables ?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Est-ce que les allocations sont imposables ?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quelles compensations vais-je recevoir ?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Est-ce que je peux faire appel ?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras