Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Onko avustus verovapaata?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Onko tuki veronalaista?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Voinko valittaa päätöksestä?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras