Portugisiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Onko avustus verovapaata?
O subsídio é isento de impostos?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Onko tuki veronalaista?
O subsídio é tributável?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Quais benefícios vou receber?
Fråga vilka förmåner du får
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Voinko valittaa päätöksestä?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras