Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Onko avustus verovapaata?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Onko tuki veronalaista?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Voinko valittaa päätöksestä?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras