Danska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Onko avustus verovapaata?
Er understøttelsen skattefri?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Onko tuki veronalaista?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fråga vilka förmåner du får
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras