Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Onko avustus verovapaata?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Onko tuki veronalaista?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Voinko valittaa päätöksestä?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras