Ungerska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
Adómentesek a juttatások?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
Adóköteles a támogatás?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras