Tyska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
Wird die Unterstützung besteuert?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras