Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras