Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras