Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras