Danska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
Er understøttelsen skattefri?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras