Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Estas la poŝmono imponibla?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Estas la poŝmono imponibla?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
Kio profitojn mi ricevas?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras