Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras