Rumänska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
Este alocația impozabilă?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
Este alocația impozabilă?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
Ce beneficii voi primi?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
Va afecta alocația alte beneficii?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
Pot contesta o decizie?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras