Portugisiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
O subsídio é isento de impostos?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
O subsídio é tributável?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
Quais benefícios vou receber?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras