Polska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras