Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras