Arabiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras