Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Er understøttelsen skattefri?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Er plejebistanden skattepligtig?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Hvilken understøttelse vil jeg få?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
Påvirker understøttelsen andre fordele?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jeg appellere en beslutning?
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras