Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Er understøttelsen skattefri?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Er plejebistanden skattepligtig?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jeg appellere en beslutning?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras