Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Er understøttelsen skattefri?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Er plejebistanden skattepligtig?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jeg appellere en beslutning?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras