Svenska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Fråga vilka förmåner du får
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras