Spanska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
هل السعر خال من الضريبة؟
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
¿Qué ayudas puedo percibir?
Fråga vilka förmåner du får
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
¿Puedo recurrir una resolución?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras