Franska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
هل السعر خال من الضريبة؟
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fråga vilka förmåner du får
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Est-ce que je peux faire appel ?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras