Esperanto | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
هل السعر خال من الضريبة؟
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Estas la poŝmono imponibla?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Kio profitojn mi ricevas?
Fråga vilka förmåner du får
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras