Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
هل السعر خال من الضريبة؟
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras