Tyska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
Mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Nachweis der Tollwutimpfung
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
Haustierpass
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Entwurmungszertifikat
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
Blindenhunde
Typ av djur
chó hỗ trợ
Assistenzhunde
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur