Spanska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
el microchip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
la vacuna antirrábica (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
perros guía
Typ av djur
chó hỗ trợ
perros de asistencia
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur