Portugisiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Preciso de uma licença de importação?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
vacina contra raiva (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
passaporte do animal
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tratamento contra tênias (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Preciso usar um transportador autorizado?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Quais são as regras para ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
cães-guia
Typ av djur
chó hỗ trợ
cães auxiliares
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur