Italienska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
il microchip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
cani guida
Typ av djur
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur