Engelska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Do I need an import license?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is there a quarantine period for [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Are there specific rules for importing non-native species?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabies vaccination (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
pet passport
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tapeworm treatment (certificate)
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Do I have to use an authorized carrier?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
What are the rules for ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
guide dogs
Typ av djur
chó hỗ trợ
assistance dogs
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur