Tjeckiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Potřebuji dovozní povolení?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
Mikrochip
mikročip
Krav och regler angående husdjursimport
Nachweis der Tollwutimpfung
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
Haustierpass
cestovní pas pro zvířata
Krav och regler angående husdjursimport
Entwurmungszertifikat
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Krav och regler angående husdjursimport
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Wie sind die Regeln für _____________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Blindenhunde
Vodící psi
Typ av djur
Assistenzhunde
asistenční psi
Typ av djur
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur