Svenska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
Mikrochip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
Nachweis der Tollwutimpfung
rabiesvaccination (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
Haustierpass
pass för sällskapsdjur
Krav och regler angående husdjursimport
Entwurmungszertifikat
bandmaskbehandling (certifikat)
Krav och regler angående husdjursimport
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Wie sind die Regeln für _____________?
Vad är reglerna gällande ________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Blindenhunde
ledarhundar
Typ av djur
Assistenzhunde
assistanshundar
Typ av djur
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur