Ryska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Для [животное] есть срок карантина?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
Mikrochip
микрочип
Krav och regler angående husdjursimport
Nachweis der Tollwutimpfung
антирабическая прививка (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
Haustierpass
паспорт питомца
Krav och regler angående husdjursimport
Entwurmungszertifikat
лечение от паразитов (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Wie sind die Regeln für _____________?
Каковы правила для _______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Blindenhunde
собаки-поводыри
Typ av djur
Assistenzhunde
собаки-ассистенты
Typ av djur
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur