Portugisiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Preciso de uma licença de importação?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
Mikrochip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
Nachweis der Tollwutimpfung
vacina contra raiva (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
Haustierpass
passaporte do animal
Krav och regler angående husdjursimport
Entwurmungszertifikat
tratamento contra tênias (certificado)
Krav och regler angående husdjursimport
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Preciso usar um transportador autorizado?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Wie sind die Regeln für _____________?
Quais são as regras para ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Blindenhunde
cães-guia
Typ av djur
Assistenzhunde
cães auxiliares
Typ av djur
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur