Tyska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Potřebuji dovozní povolení?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Má toto zvíře určenou karanténu?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Ange vad importbestämmelser omfattar
mikročip
Mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Nachweis der Tollwutimpfung
Krav och regler angående husdjursimport
cestovní pas pro zvířata
Haustierpass
Krav och regler angående husdjursimport
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Entwurmungszertifikat
Krav och regler angående husdjursimport
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Vodící psi
Blindenhunde
Typ av djur
asistenční psi
Assistenzhunde
Typ av djur
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur